VERKEER KOMT VAN ONDEREN EN DE STAD IS A-PRIORI SLIM, de openingsquote van Zef Hemel op het Congres VERKEER IN DE SLIMME STAD zet de stedelijke opgave op scherp:

VERKEER KOMT VAN ONDEREN EN DE STAD IS A-PRIORI SLIM, de openingsquote van Zef Hemel op het Congres VERKEER IN DE SLIMME STAD zet de stedelijke opgave op scherp.

Het Verkeersnet Congres in ‘de Fabrique’ Utrecht is door brede belangstelling in haar opzet geslaagd lijkt me. Na de drie keynote sprekers, presenteerden 30 stedelijke professionals ondergebracht in 6 hoofdthema’s, slimme infra, tools, planning, logistiek, burgers en slimme verplaatsingen; een breed scala aan relevante onderwerpen.

1 oktober eindseminar Stedenbouwkundig bureau van de toekomst

Het team van RAAK MKB project "SpininhetWeb", 'Het Stedenbouwkundig Bureau van de Toekomst', sluit 1 oktober haar onderzoek af met het eindseminar.

Van SpininhetWeb naar Urban-Knowledge.nl kennisplatform.

Het RAAK onderzoek "SpininhetWeb", heeft de afgelopen twee jaar onderzoek gedaan naar de toepassing van bestaande & innovatieve methoden en technieken voor ruimtelijke analyse ten behoeve van de duurzame sociaaleconomische waardeontwikkeling en vitaliteit van steden.

Website Launched!

We zijn trots om onze nieuwe website te introduceren!

We hebben gepoogd een platform te creeren dat de kennis van urban professionals versterkt door kennis over analysemethoden toegankelijk te maken en inhoudelijke discussies daarover te faciliteren. Daarnaast was ons doel om een coherente database te maken met een gemakkelijk navigeerbare en sorteerbare inhoud.
We hebben samengewerkt met enkele bureaus bij het samenstellen van het platform en vullen van de database.